Sự Kiện Tech Day – Microsoft

Khách hàng: Microsoft Việt Nam.

Lĩnh Vực: Công nghệ – Bán hàng.

Tỉnh/Thành: Hà Nội.

Tổng Quan: Với khẩu hiệu mà Microsoft đặt cho sự kiện “Kỷ nguyên công nghệ mới”, Tech Day là dịp để gã khổng lồ phần mềm công bố chính thức phiên bản hệ điều hành mang tính cách mạng cho máy tính và cả cho điện thoại.

ABC Việt Nam là đối tác chiến lược thiết kế bao bì chính thức cho sự kiện Tech Day

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những tư vấn toàn diện giúp phát triển thương hiệu :