Thiết kế và dàn dựng Sân khấu Sự kiện

Sự kiện khởi động chuyển đổi số Quốc gia

Lễ khánh thành Tòa án nhân dân tối cao

Sự kiện tri ân Creative Chain 2021 Viettel

Sự kiện tri ân khách hàng Viettel 2021

Gala Viettel Solution 2022

Tranh Phù Điêu Trang Trí Phòng Họp Tập Đoàn Viettel

Viettel Tham Gia Triển Lãm Công Nghệ Mobile World Tại Barcelona

Chương Trình Hội Thi Tay Nghề Toyota 2017

Chương Trình Sự Kiện Tết Viettel 2017

Chương Trình Gặp Gỡ Báo Chí Cuối Năm Của Tập Đoàn Viettel

Thiết Kế Bao Bì Hộp Rượu Tết Beluga