Sự Kiện Sinh Nhật 5 Năm Liên Việt PostBank

Khách hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Lĩnh Vực: Tài chính – Ngân hàng.

Tỉnh/Thành: Hà Nội.

Tổng Quan: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt hay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, tên giao dịch quốc tế: LienVietPostBank hoặc LPB, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam. LienVietPostBank được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động vào tháng 3 năm 2008 và chính thức ra mắt ngày 1 tháng 5 năm 2008 với vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng.

ABC Việt Nam là đơn vị thiết kế sự kiện sinh nhật 5 năm Liên Việt Post Bank.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những tư vấn toàn diện giúp phát triển thương hiệu :