Bộ Nhận Diện Thương Hiệu ESItech

Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghệ ESI Việt Nam (ESI Tech).

Lĩnh Vực: Công nghệ.

Tỉnh/Thành: Hà Nội.

Tổng Quan: Công ty Cổ phần Công nghệ ESI Việt Nam (ESI Tech) mới thành lập tháng 8/2013, quy tụ một số cá nhân có kinh nghiệm xây dựng phần mềm và vận hành ứng dụng hệ thống Công nghệ thông tin, đặc biệt là về sản phẩm phần mềm nền-web phục vụ doanh nghiệp đặc thù hoặc bán hàng trực tuyến.

ESI Tech hướng đến việc cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp, chuyển giao cài đặt, tư vấn tích hợp với hệ thống hiện có của doanh nghiệp. Song song với đó cũng hướng tới cung cấp dịch vụ đám mây và coi đây là xu hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp hấp dẫn.

Truyền thông ABC Việt Nam là đối tác chiến lược cung cấp bộ nhận diện thương hiệu cho công ty Cổ phần Công nghệ ESI Việt Nam (ESI Tech).

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những tư vấn toàn diện giúp phát triển thương hiệu :